the white clouds’ last dream

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the white clouds’ last dream

the last journey

from the desert 

homebound in dreams

a journey beginning

with their last warm breath

descend in sleep

bearing the whip of the storm

howls of the deadly wind

with the hopelessness of immortality

limitless slumber

since they are the past

the future must wait 

line up for packets of instant noodles

in rippling flood waters

_____

mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng 

chuyến đi cuối cùng 

họ trở về nhà

từ những sa mạc trong mơ

chuyến đi đã bắt đầu như thể họ biết đó là

hơi ấm cuối cùng của họ 

họ chìm vào giấc ngủ 

mưa đánh vào họ những cơn cuồng nộ và

gió hú lên chết chóc

họ không hy vọng bất tử

trong giấc ngủ vô định 

họ là quá khứ 

còn tương lai đang xếp hàng 

chờ đến lượt nhận gói mì trong nước lụt reo vang…

_____

OCTOBER 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: