there will always be more of the poor than the rich

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Trần Băng Khuê

there will always be more of the poor than the rich

hence every poem you write about the rich

you should write ten poems 

about the poor

hence every song you sing about the rich

you should sing a hundred song 

about the poor

hence every tale you recite about the rich 

you should recall a thousand tales

about the poor

please don’t worry about complimenting this poem

the tragedy of a good heart

the cause of our confusion

we don’t have diamonds

we have nothing but tears

the pain in the very last look

the last breath

after so many floods

and blinding electrical dams…

May 2021

bao giờ cũng có nhiều người nghèo hơn người giàu

cứ mỗi bài thơ bạn viết về người giàu

hãy viết thêm mười bài nữa

về người nghèo

cứ mỗi bài hát bạn hát về người giàu

hãy hát thêm một trăm bài nữa

bài hát về người nghèo

cứ mỗi câu chuyện bạn kể về người giàu

hãy kể thêm một nghìn câu chuyện nữa 

về người nghèo

xin đừng khen bài thơ này

thảm họa của lòng tốt 

đã khiến chúng ta bàng hoàng

chúng ta không có kim cương

chúng ta chỉ có nước mắt 

đau đớn trước ánh mắt cuối cùng

hơi thở cuối cùng 

sau bao nhiêu cơn lũ

tù mù thủy điện…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: