There’s still one way

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

There’s still one way

`

You could abandon your dreams

Allow the tides of the Rain

Allow The World of Leaves

The poem the birth of Humanity

`

There won’t be a need for you to sleep

In the hills and valleys of redemption

On the pages of books

Pondering your midlife crisis

`

You shall walk alone in the dark

Tripping on your own thoughts

To after rising

Beneath the Sunlight

`

You will set free the truth

Allowing the vines of others to latch on

The souls you will find

Residing in the Clouds and the Leaves

`

Just you alone step into

The vacant space of the future

Allow it to wrap you up like a corset

Take the air out of your lungs 

_____

Vẫn có một cách

 `

Nếu bạn bỏ đi ước mơ của bạn 

Để thủy triều của Mưa 

Để Trái Đất của Lá 

Bài thơ là sự ra đời của Nhân loại

`

Bạn sẽ không có giấc ngủ 

Trong các thung lũng và thảo nguyên của sự cứu chuộc 

Trên trang của cuốn sách 

Nói về cuộc đổi đời của bạn

`

Bạn sẽ đi bộ một mình trong bóng tối 

Vấp ngã theo cách suy nghĩ của bạn 

Sau đó bạn cố đứng lên 

Dưới ánh sáng Mặt trời

`

Bạn mở ra sự thật 

Cho mọi người làm dây leo bám vào 

Các linh hồn được bạn tìm thấy 

Nằm trong Lá và Mây

`

Chỉ mình bạn phải bước vào 

Khoảng trống của tương lai

Hãy để nó uốn cong như sợi dây nịt 

Đang xiết ngang hông bạn…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: