red roses, steeped in blood

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

red roses, steeped in blood

why do you continue to yearn for its thorns?

yearn for the impossibilities

duly fairness

the petals in evil handcuffs

turning continuously in the wheel of time

you claimed: I’ll save a little money

for a trip away in the fall

you claimed as much 

since you’ve changed your life

by never allowing the leaves to settle

tonight 

I’m with my ghosts

hypnotized 

by their voices

their madness

all that I need is death

for the scattering memories

startled by

shuddering

ghosts

they’re bent over with pain

as I’m suspended

in between a poem and my regrets

like a cloud

a cloud

turning into a question mark

turning off the light

everyone including you

the voices, ghosts

clouds, me falling

further and further

into darkness

the poem unable to explain

the ghosts

______

hoa hồng, màu đỏ đẫm máu

tại sao bạn luôn mơ ước những cái gai?

tại sao bạn mơ về

sự công bằng mà bạn biết là không bao giờ có?

cái ác đã còng tay cánh hoa

trong vòng xoáy vĩnh cửu của thời gian

bạn nói: có lẽ tôi sẽ tiết kiệm một số tiền

để mùa thu đi xa

bạn nói điều này bởi vì bạn đã thay đổi đời mình

bằng cách làm những chiếc lá

không bao giờ bình an

đêm nay

tôi trở lại với bóng ma của tôi

lắng nghe giọng nói như thôi miên

điên cuồng của nó

tất cả những gì tôi cần là cái chết

của những kỷ niệm

vỗ cánh

đột nhiên

con ma run rẩy

mở cửa bước vào

nó rũ xuống đau đớn

và tôi treo lơ lửng

trong không gian giữa bài thơ và sự hối hận

như một đám mây

đám mây

trở thành một dấu chấm hỏi

tôi tắt đèn

và tất cả mọi người

bạn, giọng nói, bóng ma

đám mây, và cả tôi

đang chìm vào bóng tối

hơn hơn nữa

làm bài thơ không biết cách diễn tả

con ma

_____

NOVEMBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: