Return when, the un-besieged written verses?

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Return when

the un-besieged written verses?

the vernacular spitting out a horizon

us discerning clouds and hidden sadness

clumsy unfolding of wings

not soothing not metaphorical

clouds the fading hues of a young woman

easy and playful

she’s chatty and quietly laughing

her skeleton is the wind

and the moment she sees us noting her words

she compose poetry for those who dream

after she sets her foot down soundly on the ground

where she lies down

the heat drawn to her body would pool in tears

worry that it’s hard for her to breathe

though it would never lose hope

since there is still the horizon, stars, white clouds, dreams, songs 

Blue sky…

_____

Bao giờ trở lại

những câu thơ được viết ra không cần tra tấn?

Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời

ta thấy mây bay với nhiều u uẩn

cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy

không du du không ẩn dụ

Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt

nhàn tản rong chơi

nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ

bộ xương của nàng là gió

và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng

làm bài thơ của kẻ mộng du

sau khi nàng đã bước sâu xuống đất

Nơi nàng nằm xuống

hơi ấm đã đọng thành nước mắt

nó lo nàng ngạt thở

nhưng nó không mất hy vọng

về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát

Mây xanh

_____

MAY 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: