The concealed circling darkness

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The concealed circling darkness

a place where you’re stuck between this and that

don’t worry, you’ll discover a crack the length of a wall

and spaces, between tree roots in the darkest of night

keep writing 

`

hidden deeper in the dark, behind the boundless sunset

a place, if you look, you’ll see darkness turns around to face you

keep writing

`

this tiny small world overwhelmed with lures, baiting

sinking shattering every bit of your hope

the words will continue to gleam

like a lone sail out at sea

in your eyes, fear not

don’t fear the infamy of making a living

keep writing

`

don’t fake it

ignore the betrayal

them snapping at each other

hurting

keep writing

`

till sadness

drips from your skin like sweat

like tears

even with both eyes blind, glorious is terror

keep writing

`

even when you won’t win a Nobel prize

you win the last prize

a wooden spoon

keep writing

because without writing you’re a slave

`

your poem, the one I stole

reading your verses

I’m acquainted with your spirit

silent pain

`

even when you don’t know why

someone shall message: 

– you are welcome…

““`

January 2019

_______

Những vòng xoáy bóng mờ và bị che khuất

có một nơi bạn bị kẹt giữa cái này và cái khác

đừng lo, bạn sẽ tìm thấy vết nứt chạy dọc theo bức tường

và không gian, giữa các gốc cây trong đêm đen

bạn cứ viết

`

ẩn trong bóng tối sâu hơn, sau hoàng hôn vô tận

một nơi, nếu bạn vẫn tìm, bạn sẽ thấy bóng tối quay lại nhìn bạn

bạn cứ viết

`

thế giới nhỏ bé này, tràn đầy mồi nhử

và đánh chìm cả những hy vọng nhỏ nhoi của bạn

những con chữ vẫn lóe lên

như con thuyền mồ côi trên biển

trong ánh mắt, bạn nhớ đừng lo lắng

cũng đừng sợ mang tiếng kiếm ăn

bạn cứ viết

`

chỉ cần bạn đừng giả vờ

mặc kệ họ đang phản bội nhau

cắn nhau

rất đau

bạn cứ viết

`

làm thế nào nỗi buồn của bạn

như mồ hôi rơi xuống da của mình

như nước mắt

du có rơi từ đôi mắt mù, vẻ đẹp trong nỗi sợ hãi

bạn cứ viết

`

kể cả người ta không trao cho bạn giải nô ben

mà là giải nô he

bạn cứ viết

vì nếu không viết bạn thành nô lệ

`

bài thơ của bạn tôi đã ăn cắp

vì khi đọc ngôn từ của bạn

tôi gặp tâm hồn bạn

lặng im đau đớn

`

dù bạn không hiểu

nhưng sẽ có người nhắn tin cho bạn:

– you are welcome


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: