useless aspiration

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poet guessed that

a cat would never pass

on a plate of bones

.

you never worry

but the streets are now

in a state of atherosclerosis

.

in the street, one bloke has high cholesterol 

fasting on lean meat

as his missus sad

fasting on fat

(both of them like silos

giant oaks

but bubbly to the bone)

.

commonly when they both 

do come out to dine

your street is a plate licked clean and it shines

.

(you’re spared a cup of sugarcane

a bun

enough for you hun

to muck and chuck

around poetry)

.

you watch people drooling on bread and butter

because of the bloke and his missus(taking their turn)

he’s fasting from butter and she’s drooling on fat

licked clean the entire street

.

licking clean the plate

a metaphor

you would hope

useless aspiration

mumbling verses of a poet…

_____

nhà thơ đoán

con mèo thì không bao giờ buông tha dĩa xương

.

bạn cứ vô lo

nhưng thành phố

đang bị vữa xơ động mạch

.

thành phố có một ông bị cholesterol

kiêng ăn mỡ

và bà vợ

kiêng ăn nạc

(dù hai vợ chồng vẫn vạc

không chỉ cây cối

mà róc đến xương)

.

thường thường

mỗi lần hai ông bà đi ăn

là thành phố của bạn bị liếm sạch cả đĩa

.

(bạn có thể vẫn còn một ly nước mía

với cái bánh bía

như thế bạn vẫn no

và tha hồ cà khịa

với thơ)

.

bạn nhìn mọi người đang thèm bánh mì và bơ

vì hai ông bà ăn kiêng (đã thay phiên nhau)

hễ ông kiêng bơ thì bà thèm mỡ

đã liếm sạch cả thành phố

.

liếm sạch cả đĩa

là một ẩn dụ

bạn tự hy vọng

một hy vọng vô bổ

như các nhà thơ đang lảm nhảm đọc thơ…

_____

MARCH 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: