blindsided

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Saigon, Vietnam

blindsided

rusty hinges

dirty last day

cowardly pathetic face

chucked in some garbage bags

the dreams

birds and other lands

laughing off the drowsy cold sweat

.

hindering awkward limps 

dead desiccated branches falling over head

in reality near death

letters and sentences waiting not for humanity’s last breath

a heart congested

melon vines crawling over the black and blue bruised

bite of history

.

woeful calls of a barn-owl at the foot of the horizon 

upon a new day in bitter melancholy

concealed within the blood

drawn from long ago to now

convoluted and vague

missing the point

March 2021

mù mê

.

bản lề nám 

lom lem ngày cuối

vò khuôn mặt đớn hèn 

cho vào túi rác

mơ hồ

chim bay cố xứ

hả hê mùa toát lạnh chiêm bao

.

bộn bề thân xác vướng

cành khô gãy trên mái đầu

thực tại đang chết

dòng chữ không đợi phía hấp hối con người

trái tim nghẹt

dây bí bò qua vết cắn lịch sử

tím bầm

.

tiếng chim lợn thê thiết nơi chân trời sắp sáng

oái ăm đắng

lẩn trong máu

vạch cổ kim

toang toạt mông lung 

hụt hẫng


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: