Dear Pen Pal

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sketch: Nguyễn Thị Phương Trâm 

———–

google dịch: (kỳ này không có dấu chấm than!)

___________

nÀy Lão bạn tiẾu Lâm

`

gõ cửa thời gian

thấy mớ chữ bộn bề đã bó chiếu lão

`

gõ nắp áo quan 

xác ướp của lão nằm bên trong

`

máu thấm trong suốt bó chữ khôi hài

ai cũng thấy rõ

lão, thân không mảnh vải

`

gõ tiếp 

lên tâm thất của một kẻ ngỡ rằng đã chết

một thi sĩ.

donate to Hứa Hiếu (lão bạn tiếu lâm)

Nguyễn Thị Phương Trâm 

tháng 10,  2019

`

người dịch: Hứa Hiếu

tháng 11, 2020

gõ gõ vào những thập kỷ

những bức thư như rác rưởi ôm lấy anh

`

gõ gõ vào quan tài

xác ướp của anh đang nằm trong đó

`

máu anh thấm qua mấy lần em băng bó

(trò đùa của em?

mọi người nhìn anh

cũng không còn cần quần áo)

`

gõ gõ vào cánh cửa

trong trái tim một suy nghĩ đã chết

của một nhà thơ.

“`

translation by: Lê Vĩnh Tài

Dear Pen Pal,

`

Knock knock on the decades

The littered letters hugged you

`

Knock on the casket

A mummy of you inside

`

Your blood seeping through the bandages(the jest)

They – saw you 

(you, with no use for clothes)

`

Knocking

On the heart of one thought dead

a poet.

Tặng Hứa Hiếu (a jester)

“`

October 2019


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: