I am dead

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I AM DEAD

And possibly it’s the first chance for me to look at my body for the very first time. Everyone has left me here; after all the chatter and laughter were done, it feels as though I’m lying there right by her side sleeping. So I’m dead. They’re all wondering, what it’s like to die. Now I know, it’s peaceful. It’s dark like I was blind and silent as though I was a deaf-mute. Death is cold and lonely. I want to tell the world, full of inquisitive people. You shouldn’t be afraid. Because death is the last act of peace for humanity, all those ugly acts of greed await death in atonement.

But you should never entertain death because it is lonely and it is very cold. When your body is dead, ask those fallen around you, and they shall tell you how much they regret it.

I am very alone, I am very, very cold.

August 2018

TÔI ĐÃ CHẾT

Và dường như lần đầu tiên tôi có thời gian ngắm cơ thể của mình. Mọi người đặt tôi ở đó, khi tất cả cười nói ra về tôi thấy mọi thứ vẫn y như tôi đang ngủ với nàng. Nhưng tôi đã chết. Ai cũng thắc mắc khi mình chết, sẽ cảm thấy cái chết như thế nào. Bây giờ tôi đã biết, nó bình yên. Nó im lặng như mình bị điếc, và tối như mình bị mù. Cái chết, nó lạnh và cô đơn. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với cả thế giới, đầy những kẻ tò mò về cái chết. Bạn không nên sợ hãi. Vì cái chết chính là lần hoà bình cuối cùng của con người, những bài tập về tham sân si chờ đến cái chết mới chịu đưa ra đáp án. 

Nhưng bạn đừng bao giờ thích chết, vì nó cô đơn và rất lạnh. Khi cơ thể của bạn chết, bạn sẽ hỏi những cái xác nằm xung quanh, và tất cả họ đều hối tiếc. 

Tôi rất lạnh và cô đơn.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: