Learning how to love

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Learning how to love

`

you’re in heaven when you kiss her

soft like sand

and sunlight

`

she takes your body 

down a long and dark 

tunnel

`

her lips sound

the length of the tunnel

you’re lost in the dark hole

a lost soul

`

you want the kiss

to go on forever

it’s something she too

wants not to end

`

there you and her

have both sinned

`

oh 

what sin?

all shall have to 

wait and see

_____

September 2020

Tập yêu

`

bạn hôn nàng và bước vào thiên đường

mềm như cát

và nắng

`

nàng mang cơ thể bạn

xuống một đường hầm dài

và tối

`

môi của nàng cũng dài

theo đường hầm

bạn lạc vào lỗ đen

như mất linh hồn

`

bạn chỉ muốn nụ hôn này

kéo dài mãi mãi

đó là điều nàng

cũng không muốn dứt

`

và ở đó bạn và nàng

đã phạm tội

`

ôi tội gì,

mọi người sẽ phải đợi

một thời gian nữa…

_____

SEPTEMBER 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: