light is the stripped-down sound of breathing

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

light is the stripped-down sound of breathing

`

settled upon a meadow of endless grass

the corpse of a kiss like dried-up blood, the nostalgia of burning lips

a warm row of pearly dew in love makes between the leaves

fell on the belly button of dawn a drop of love secretion

resounding through the hick-ups

a shiver

`

upon a boundlessly scented meadow

the fresh bare 

temptation

a verse stripped of its clothes turned suddenly into a poet

the vernacular stripped down to reveal a writer

tried to name a flower out of nowhere

a human title

`

light is the stripped-down sound of breathing

lights up the root of all encompassing passion

so that life

love may not die

since

love is derived from darkness

grows up in the light

`

March 2021

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở 

`

đặt trên đồi biếc cỏ

xác nụ hôn máu khô hoài thai môi lửa

sưởi ấm chuỗi sương làm tình trên nách lá

rớt xuống rốn bình minh giọt thị dâm

ngân ngân tiếng nấc 

rùng mình

 `

trên đồi ngút hương

mùa xanh khoả thân 

cám dỗ

như câu thơ khoả thân đột biến làm nên thi sĩ

như ngôn ngữ khoả thân lồ lộ mặt văn hào

thử đặt tên loài hoa không rõ nguyên căn

khắc vào đó phương danh mùa nhân loại

`

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở

chiếu rọi vào đam mê mang mầm mống nhiệt cuồng

để cõi đời này 

tình yêu không chết được

bởi 

tình yêu xuất thân từ bóng đêm 

& lớn lên bằng ánh sáng


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: