READING POETRY

By Nguyễn Thị Phương Trâm
translated into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Art by Trân Băng Khuê

The cadence of the verses
the beating heart

in Kanji 6/8
or water free flowing
follow us there
to where the moonlight is fair
the breeze cool

amongst the pounding
the peak of desire
ecstasy

me
the scattered characters
naked and bare

satiated
satisfied
_____

nhịp điệu của các câu thơ
như nhịp trái tim đang đập

bằng bằng trắc trắc bằng bằng

nước tha hồ tự do
chúng tôi tràn bờ theo đến đó

đến nơi có trăng thanh gió mát
ánh bạc đập vào đỉnh cao
của ham muốn
còn phê hơn thuốc lắc

tôi
và các con chữ của tôi
nằm rải rác
trần truồng
ăn no
thỏa mãn

_____
JANUARY 2022


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: