ripping out the entrails of the night

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

RIPPING OUT THE ENTRAILS OF NIGHT 

`

Day, staring at the hazy pathways

Night, wilfully spying on humanity, blackened

Heaven and earth in a familiar rhythmic breath

Yin and Yang rubbing against each other – insects calling

`

To see what? The ambiguity ahead

Greeting whom? Upon our back  the icy abyss

Lonely tombstones in a single hue

The world time and again piling on the pain

`

To reach and break a piece of nowhere

Audible, in this endless life the screams for blood 

Living is how long, yet to be human

In joy, cry, sadness, laughter, there.

`

August 2020

_____

MÓC RUỘT ĐÊM

`

Ngày, dòm mấy nẻo mù khơi

Đêm, se sắt ngó cõi người, tối đen

Đất trời thở, một nhịp quen

Âm dương cọ xát – tiếng rên côn trùng

`

Thấy gì? Đằng trước mông lung

Gặp chi? Thăm thẳm lạnh lùng phía sau

Hắt hiu mấy nấm mộ nhàu

Nhân gian còn đó nỗi đau chất chồng

`

Lấy tay bẻ một hư không

Đã nghe máu thét giữa mông mênh đời

Sống bao năm, chửa thành người

Vui cứ khóc, buồn cứ cười, thế thôi.

 


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: