Slander

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Slander

cold nights

they wrap themselves in scarves to meet up

an understandable exhibit

a chopping board, knife and other bits and pieces

`

no one was harassing you

your content demeanour

viewed the naked prisoners

playing with electrical wires

red blue

yellow just then 

came from the department store

the fresh price tag dangling

tax included

`

it seems people have been laughing

evil repaid

the room

slightly dark

`

people have been laughing

the hovered crowd at the door

looking in

not sure when

it will be your turn

`

fall on your back in a mess

the long cold nights 

a life sentence

in a yawn

_____

Vu án

đêm lạnh

người ta phải quấn khăn để đi họp 

những tang vật rõ ràng 

cái thớt, con dao mọi thứ 

`

không có ai tra tấn 

bạn với khuôn mặt hạnh phúc

nhìn những tù nhân trần truồng

đang chơi với sợi dây điện

màu đỏ màu xanh 

màu vàng như vừa mới mang về từ cửa hàng bách hóa

vẫn còn bảng giá 

đã có thuế 

`

hình như mọi người luôn tươi cười 

cái ác đền tội

một căn phòng 

hơi tối 

`

mọi người cứ cười 

nhìn những người 

tụ tập bên ô cửa nhìn vào 

không biết khi nào 

đến lượt 

`

bạn nằm ngổn ngang 

chỉ có đêm dài và lạnh

trong cái ngáp 

chung thân thành vĩnh cửu…

_____

JUNE 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: