5 countable verses

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

5 COUNTABLE VERSES

1

this world is too vast

to grasp

but she thought

the world is flat like a piece of paper

hence with a pen, dissolving everything 

allowing everything to flow freely into

a poem

she continues to wait

for the poem

like the sunlight and rain

like earthquakes

and volcanoes

2

truthfully she

and the entire earth

are sad…

3

she is sad

and hence

the world is very

sad

4

sad

to a point even you couldn’t tell 

how the world could possibly be sadder?

5

you’re a sad little boy

a sad young man

a sad little toy

a sad human being…

March 2019

_____

ĐẾM ĐƯỢC 5 BÀI

1

thế giới này quá mênh mông
để hiểu
nhưng nàng nghĩ
thế giới phẳng như tờ giấy
nên với cây bút nàng đã làm tan chảy
mọi thứ
thành bài thơ

và nàng tiếp tục chờ
những bài thơ
như nắng mưa
như động đất
và núi lửa

2
thậm chí nàng
với cả thế giới
cũng vẫn buồn

3
nàng buồn
và như vậy
thế giới rất
buồn


4

Buồn
đến mức bạn cũng không biết
thế giới cần phải buồn đến mức nào?

5
bạn là cậu bé buồn
bạn là chàng trai buồn
bạn là đồ chơi buồn
bạn là một người buồn…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: