a poem or just a rope

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

why in the end, lovers 

are like breathless

swimmers?

How does it end? 

Why couldn’t love be

giddy waves out at sea

not so incapacitated

that my love you believe it’s like death

and we shall think of love

as the length of a rope twisting

and the last twist

not only are our hands tied 

not only did we fly

loved

then together fall…

but amidst all that

the poem shall be as long as a rope

which may be use to hang

the both of us

April 2019

_____

sao đến lúc kết thúc, những người yêu nhau

sẽ kiệt sức như hai vận động viên

bơi lội?

nó đã kết thúc? Tình yêu không thể là

một đại dương với những cơn chóng mặt của sóng

không chỉ kiệt sức

mà em nghĩ nó giống như cái chết

và chúng ta sẽ nghĩ về tình yêu 

giống như chiều dài của một cuộn dây

mà vòng xoắn cuối cùng

không chỉ là những lần trói tay

không chỉ là những lần chúng ta bay

yêu

và cùng rơi xuống…

mà ở giữa đã có

một bài thơ dài như sợi dây thừng

vẫn dùng treo cổ 

hai chúng ta


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: