Each time the afternoon pulls light into night

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Each time the afternoon pulls light into night


it has been a while since the phone rang
the forbearance as I watched the afternoon
pulls slowly the light into the night
into stars
shimmering sadness

loneliness
if it is not love please night allow not the fall of
songs
regret
if it is not love I beg thee give not hope
let me drift alone with the river
murmurs
of nothingness

perhaps love is real
turning the rain white washing over the afternoon
a wet leafy hut at the turn of the road
you’re softer than so much

it has been awhile since the phone rang
and I miss
the ringtone cutting short my breathe
each time the afternoon pulls light into night…

March 2019
_____

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêmlâu lắm rồi điện thoại không reo
dìu dặt
anh ngồi nhìn buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
thành những vì sao
buồn lấp lánh

này cô quạnh
nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
bài ca
này xót xa
nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
cứ để mình anh bơi với dòng sông
với lời thì thầm
quên mất

chắc tình yêu có thật
đã hóa thành mưa trắng cả chiều
một quán lá bên đường ngực ướt
em mềm biết bao nhiêu

lâu lắm rồi điện thoại không reo
và anh nhớ
những hồi chuông làm anh ngạt thở
mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: