how may she love without anxiety

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

HOW MAY SHE LOVE WITHOUT ANXIETY

you feel as though you have someone

else’s fingers in your hand

you’re  fragile

it’s so hard to breathe in this world

the harsh environment

even with lower interest rates

tax exemptions, cheap poetry 

discounts

the one time only two hundred and fifty thousand Dong

still there are the predators

on the elevators

you’re shivering

and the crack inside you is fervent 

with aching

_____

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÀNG KHÔNG LO LẮNG KHI YÊU

bạn cảm thấy như ngón tay 

của ai đó trong lòng bàn tay bạn

bạn cảm thấy rất mong manh

thế giới này, hơi khó thở

xứ sở thật khắc nghiệt

dù người ta đã giảm lãi, miễn thuế

cho những bài thơ bị ế

và giảm giá  

chỉ còn hai trăm năm mươi ngàn cho một cú

vẫn đầy những thằng hiếp dâm

đâm sầm vào thang máy

bạn bị lạnh

vết nứt của bạn đang đau

đầu và sốt…

_____

APRIL 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: