imposter

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

IMPOSTOR

.

until you recognize

you’re an impostor

.

you acted on the things

others dare not

because they were afraid

.

you’re

a teacher without lecture notes

using dressings to cover up broken bones

.

your actions 

attracts 

the looks

annoyance

.

you

failed to note what’s right there in front of you

tree bark in your backyard

covering up what’s been soundly consumed by destiny

.

the destiny of a tree is to cover up

the lies

and you’re aware of the glue

under the paper till the moment the lightning strike 

splits your body in half

.

the poem is like the roots

left behind…

_____

MẠO DANH

.

cho đến khi bạn biết

mình là một kẻ mạo danh

.

mình

đã làm những gì người khác không dám làm

vì sợ kiếp nạn

.

mình 

đã làm thầy không bài giảng

chữa gãy xương bằng thuốc dán 

.

mình

đã làm những điều người khác phải ngước nhìn

và chán 

.

bạn 

quên mất trong khu rừng

những cái cây vẫn luôn có vỏ cây

che giấu những gì đã ăn sâu vào số phận

.

số phận của cái cây như một vỏ bọc

của trò lừa dối

và bạn cũng biết

rằng bột giấy giấu đằng sau

cho đến khi tia sét bổ đôi thân cây của bạn

.

bài thơ

như cái rễ cây còn lại…

_____

APRIL 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: