it’s all in your head

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

it’s all in your head

by morning

my blood will be cold

I’ll find it hard to breathe

I’ll be shivering

my lips blue

skin clammy and damp with dew

I’ll try to slip from my own body

cut off a leg, a hand

turn into an Escapee

I’ll swallow a red pill

then swallow a white pill

I’ll be fast asleep when I swallow the blue pill

a conflict

forces me to fly

into clouds

I am me

once more the pouring sunlight

upon my Mother’s sky

(Mother, I’m but a broken piece

of someone else

while they’re building their home)

please

please, allow me to fall

so

I

may

be

me

please

once

more

the moment 

Mother took me home

_____

đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn

vào buổi sáng

máu của tôi lạnh

tôi khó thở

tôi đang run rẩy

đôi môi của tôi màu xanh và

da tôi màu sương giá

tôi cố gắng tuột ra khỏi cơ thể của tôi

cắt bớt một chân và một tay

hóa thành Người Trốn Thoát

tôi nuốt viên thuốc màu hồng

nuốt thêm viên màu trắng

tôi ngủ mê khi nuốt viên thuốc xanh

có một cuộc chiến tranh

đẩy tôi bay

thành mây trắng

tôi đã biết tôi

thêm một lần mưa nắng

trên bầu trời của Mẹ

(Mẹ ơi, con chỉ là một mảnh vỡ

của người ta

trong lúc họ làm nhà)

xin vui lòng

xin vui lòng, để cho tôi rơi xuống

để

tôi

biết

tôi

một

lần nữa

lúc Mẹ mang tôi về…

_____

AUGUST 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: