Làm ướt cả gia đình tôi.

Cà phê xong rồi
tôi sẽ bỏ qua
nhặt ra
bài thơ
trong đống rác

Bài thơ tôi đã
ném đi
trong cơn thịnh nộ

Nước miếng của bạn
như một cơn mưa
trên con đường bê tông
không cần thiết

Mà bạn
bạn của bạn
bạn của bạn bạn
cứ mưa mãi

Làm ướt cả gia đình tôi.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: