the poem reacquainted with the lies

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

in the end

at a corner

of the world

`

the poem

reacquainted

with lies

lies face down on the bed

`

people say

you’re more beautiful than ever before

they even promised

to love you even more than before

`

you’re awake

procrastinate

the few

minutes

`

whatever you say the poem

bleeds

blood

`

the scars

you want to cover them

you got a thousand hands

like Guanyin’s thousand eyes

you thought of praying

and Guanyin would safeguard

the words of

lies

`

day after day

you make even a bigger mess 

in bed

the poor bedsheets

`

those who

knows nothing

knows nothing

are bunkers

for you 

to hide from lead balls

so not to befall

the improbable

`

rhymes with all

call ball mall saw maul raw…

etcetera… 

_____

cuối cùng 

trong góc hẹp

của thế giới 

`

bài thơ

gặp lại

sự lừa dối

nằm úp mặt xuống giường

`

có người nói

bạn đẹp hơn bao giờ hết

thậm chí họ hứa

sẽ yêu bạn nhiều hơn

`

bạn thức dậy

kéo dài

vài

phút

`

bạn nói những gì bài thơ cũng

chảy ra

như máu

`

vết thương

bạn muốn che giấu

chúng bạn có ngàn tay

như quan âm ngàn mắt

bạn nghĩ mình cầu nguyện

và quan thế âm sẽ che chở

những lời nói

dối

`

ngày qua ngày

bạn làm

khăn trải giường nhàu nát

hơn

`

những người

không biết gì

không biết gì

là hầm trú ẩn

cho bạn

tránh đạn

thoát nạn

lãng mạn

`

vần àn 

bàn càn dàn đàn gàn khàn

vân vân…

_____

DECEMBER 2019

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: