the smile and tears

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the smile and tears

hid sadness

`

all the fortitude

me alive

me surviving

`

my past 

my story

shows I may live

through the hardships of another life

`

after the rape

after the torture

after the many friendships

after the friendships are all gone

`

me surviving

will survive

in what’s left of this journey

those who have been in my life

shall see

`

they carried me

in the darkest hour

always a light

shimmering in its beauty

`

I ran away

but they keep looking for a kind of light

like gunpowder

continues to ignite within their hearts and minds

a kind of light

that’s no longer

in my life

`

only the faint twitches within my muscles

remind me

I’m still alive

.

August 2018

_________

mỗi nụ cười
mỗi giọt nước mắt
chỉ để che giấu nỗi buồn
`
tất cả sức mạnh
tôi đang sống
tôi sống sót
`
quá khứ của tôi
câu chuyện của tôi
nó cho thấy tôi có thể sống
ngay cả có kiếp sau đau khổ
`
ngay cả sau khi bị hãm hiếp
ngay cả sau khi bị tra tấn
ngay cả sau khi có được bạn bè
ngay cả sau khi mất hết bạn bè

`

tôi đã sống sót
sẽ sống sót
trong phần còn lại của cuộc hành trình
những ai đã đi qua đời tôi
sẽ thấy
`
họ đã chăm sóc tôi
dù khoảng thời gian đen tối
vẫn luôn có ánh sáng
lấp lánh với vẻ đẹp của nó

`

tôi bỏ chạy
nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm
thứ ánh sáng
như thuốc súng
luôn phát nổ trong tâm trí họ
thứ ánh sáng
đã biến mất
khỏi đời tôi
`
và các cơn co giật nhẹ nhàng
nhắc nhở rằng
tôi còn sống…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: