the world, now small in your eyes

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the world, now small in your eyes

`

you’re always bored

your fingers are always agitated

with intent

`

you would consume death like wine 

Aren’t you afraid of scorpions?

snakes? centipede? bugs?

`

Aren’t you afraid of blood?

be wary of the light on the stage

life’s full of blokes who are colourblind 

pushing you towards what end…

`

the world, now small in your eyes

you have all the answers 

`

it’s

the cost of all the drops of blood

the first drop, the second drop

then the third drop will be your freshest drop…

`

light dawns on your face in the end

attacking your loneliness

like a dagger

`

abruptly, shredding darkness into strips

the bright light makes you blush

you don’t like it

the spit and the applauds damp and wet

from those lining up, waiting for their turn

to congratulate you

.““

December 2018

__

này thế giới đang trở nên nhỏ bé dưới mắt bạn

`

nhiều khi bạn chán nản

nó làm co giật các ngón tay bạn 

trong giấc mơ

`

bạn uống cái chết như ly rượu

bạn có sợ hãi những con bò cạp?

rắn? rết? bọ xít?

`

bạn có sợ máu?

nhưng hãy cẩn thận ánh đèn trên sân khấu

cuộc đời này đầy những gã mù màu

cứ xui bạn đến tận đâu…

`

này thế giới nhỏ bé dưới mắt bạn

nhưng nó cho bạn tất cả câu trả lời

`

nó,

là chi phí của những giọt máu

một giọt, một giọt

và một giọt tươi ròng của bạn đang rơi…

`

ánh sáng cuối cùng đã thắp trên khuôn mặt bạn

nó tấn công nỗi cô đơn của bạn

như một con dao găm

`

đột nhiên, nó xé nát bóng tối

sự sáng chói làm bạn đỏ mặt

bạn không thích

nước bọt sự tung hô ẩm ướt

của những kẻ xếp hàng chờ đến lượt

để tung hô…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: