Envy

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

ENVY

`

They say envy is green

like how your face is always green

`

but I know envy is red

the colour of blood and war

`

I’m jealous of your shirt

because it caresses your skin

`

I’m jealous of your cigarette

because on your lips it is perched

`

I’m jealous of the ground you walk on

because I want to be at your feet

`

I’m jealous of the pill you’re taking

because I want to ease your pain

`

I’m jealous of the past

because I’m absent from your memories

`

envy is colourless

nothing but a dark shadow

ĐỐ KỴ  

`

họ nói rằng sự đố kỵ màu xanh 

như bạn hay xanh mặt

`

nhưng tôi biết sự đố kỵ màu đỏ 

màu của máu và chiến tranh 

`

tôi ghen tị với chiếc áo của bạn

vì nó vuốt ve cơ thể của bạn

`

tôi ghen tị với điếu thuốc của bạn

vì nó ở trên môi bạn

`

tôi ghen tị với mặt đất bạn bước đi

vì muốn chỉ có mình ở dưới chân bạn

`

tôi ghen tị với viên thuốc bạn uống

vì muốn tự mình làm giảm nỗi đau cho bạn

`

tôi ghen tị với quá khứ 

vì tôi vắng bóng trong ký ức của bạn

`

sự đố kỵ không có màu sắc

nó chỉ có một cái bóng màu đen…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: