not a grave

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

NOT A GRAVE

I’m asleep in the forest

swallowed up silently by the night

I didn’t try to fight it

tired souls are whole again

covered in layers of tumulus

as for the trees

I love them as they

rustle rustle away in the breeze

there is this drunk, he’s blue and a little dark,

he asked: once upon a time, was this what I wanted?

when tiredness never touched me

I should rest on my bed

dig a hole in it

wait for the tree roots to fill it up

wait for the leaves to cast shadows over my eyes

am I growing a tree

in the middle of a forest

immersed in the embrace of my lover

and unhappiness shall never be say

displayed

I’m dangling

from the branches

until the poem turns up

to replace me

KHÔNG PHẢI NGÔI MỘ

tôi nằm ngủ trong rừng

đêm im lặng đến nuốt chửng tôi

tôi không chống lại

những ngôi mộ có thể lấp đầy

tâm hồn mệt mỏi

và những cái cây

tôi đã yêu chúng đến dường nào

rì rào rì rào

có một gã say, hắn màu xanh và hơi tối

hắn hỏi: có đúng là nơi tôi mong ước ngày xưa?

nơi tôi không bao giờ mệt mỏi

tôi đặt mình xuống

tự đào một cái lỗ trên giường

chờ rễ của những cái cây tràn ngập

những chiếc lá sẽ che khuất

mắt

tôi

một cái cây sẽ mọc

giữa đám rừng này

hòa tan trong vòng tay

của người yêu, và những điều bất hạnh sẽ không bao giờ

hiển thị

trên cành cây

tôi treo mình lơ lửng

cho đến khi

có một bài thơ tới

thay tôi…

_____

MAY 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: