not poison

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem

not poison

but candy

in flimsy silvery crinkly wrappers

you swallowed it and realised

angels were not real

you’ve wasted your life like the useless 

blue birthmark on your forehead

soon you’ll be on a trip

you’re not too old

but all around you

there’s no one left

history 

invariably do not welcome losers

into our faces

threw viruses and poison

the weight of a nation

+++

we live a happy life

when our husbands are sick

we live a happy life

when our fathers are dead

we live happy lives

when our children are hungry

please forgive us

forgive this glorious nation

_____

bài thơ

không phải thuốc độc

đó chỉ là những viên kẹo

gói trong lớp giấy bạc bị hỏng

bạn nuốt và biết rằng

các thiên thần không tồn tại

bạn bỏ lỡ cuộc đời bạn

với vết chàm màu xanh trên trán

trên chuyến đi muộn

khi bạn chưa quá già

bạn nhìn quanh

và không thấy ai ở đó

nhưng lịch sử

thường không đón chào những người thất bại

nó ném vào mặt chúng ta

thuốc độc, và những con virus cân nặng

bằng một đất nước

+++

chúng tôi sống hạnh phúc

khi chồng của chúng tôi bị bệnh

chúng tôi sống hạnh phúc

khi cha của chúng tôi bị chết

chúng tôi sống hạnh phúc

khi con của chúng tôi bị đói

ôi đất nước tuyệt vời

xin hãy tha thứ cho chúng tôi

_____

SEPTEMBER 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: