oh heavenly Father

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art/photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

oh heavenly Father
I’m nothing but words
my thin skin full of fragile veins
my bones brittle


they will me naked
they left me desensitised
I am impulsive and uncivilised
destroying the homes of others


they have turned me into a bad influence
in acts of dishonour
they have made me thoughtless
I am rash
peeping through doors
in coloured pencils draws
dignify women sitting with their legs crossed
oozing heat


in an unbearable moment
I had spoke my mind
in the shadows
the words betrayed me
forever incomprehensible
eternally glorious
gloriously eternal
the verses no one needs to understand


even I do not get
the reason for this glory
the eternal glory
of those gagged verses


missing entirely the point
they let me go, flying like a balloon
so they don’t have to listen to
sounds of crying
sounds of footsteps
sounds of barking
sounds of shouting


and
the yawning
of my destiny
beyond the textbooks on the subject of ethics


July 2019
_____


Chúa ôi
Con chỉ là ngôn ngữ
Da con mỏng tang và có nhiều mạch máu
Xương con dễ gãy


Người ta đã làm cho con trần truồng
Người ta đã làm cho con nhạy cảm
Nhân dân trong con thành nhân dân tự phát
Đi phá nhà nhân dân khác

Người ta đã làm cho con làm hư bạn bè
Bằng những trò đốn mạt
Người ta đã làm cho con không cần suy nghĩ
Con thành hứng tình
Nhìn qua khe cửa
Sau đó vẽ lại trên giấy bằng cây bút chì màu
Những mệnh phụ đoan trang đang ngồi vắt chéo chân mình
Vẫn còn tỏa ra hơi nóng

Thi thoảng không chịu nổi
Con phải nói lên ý nghĩ của mình
Bằng cách giấu vào bóng tối
Tuôn ra những câu
Đời đời không ai hiểu
Và người ta sẽ vinh danh đời đời
Đời đời vinh quang
Vinh quang đời đời
Những câu thơ không cần ai hiểu

Con cũng không hiểu
Vinh quang đó làm gì?
Chỉ biết đời đời vinh quang
Những câu thơ hũ nút

Và thiếu điều
Người ta muốn thả con bay như bong bóng
Để khỏi phải nghe
tiếng khóc
tiếng bước chân
tiếng sủa
tiếng la


Tiếng ngáp
Của số phận con
Trên quyển vở học thêm môn đạo đức

Nhà thờ đá Ninh Bình, Việt Nam

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: