poverty is black

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

poverty is black

it’s always there

at the back of your mind

but, you’re wrong

it’s a song

taking you on a surprising journey

back in time when you had nothing

to fend for yourself from near death

poverty 

it resents your meager efforts

the hawker stalls

why couldn’t you build a company

or open a shop

paint your lips with honey

allow the ants a bite of your sleep

the revenge

as sweet as tears

poverty is inhuman

not some hot-boy

not some monster

or “cò đất”(land broker/dirt dealer)

it’s death

on the sidewalk

for us all…

_______

cái nghèo

nó màu đen

nên nó không bao giờ chịu phai 

bạn nghĩ nó sẽ bên bạn mãi mãi

bạn đã sai

nó là bài hát

mang cuộc đời bạn đi không kịp ngoái đầu nhìn lại

bạn không đủ hậu vệ để chống đỡ những cú sút

chết người

cái nghèo

nó trách bạn còn bày đặt

bán hàng rong

sao bạn không

lập công ty hay mở tiệm?

bạn có thể bôi mật ong lên môi

để những con kiến ​​cắn vào giấc ngủ

một sự trả thù

ngọt ngào như nước mắt

cái nghèo

nó không phải là con người

hay hot-boy

hay quái vật

hay cò đất

nó là cái chết

té ngửa ở vỉa hè

của tất cả chúng ta…

____

OCTOBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: