you enjoy watching me

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

you enjoy watching me

pick out each flower in my hair

run your hands around my waist

ruffling my hairy quills each morning

night, I’m a quad-horn-stag

prancing

my hooves hid behind the rays of light

it’s the easiest way I may

shed my clothes

my hair

you’re aware

as you remove each flower

you remove a lover 

at a time

+++

come back

to me

embrace me

untangle my hair

hard 

like a bull’s horn

your fingers

parting 

the silk

the fragrant

fragrant flesh

shall covet you

as a rose

swallows the sting

of a bee

+++

the look of you

your red flower

the clothes on my chest

my waist

my wide hips

you shifting my legs

hence

you can but stare 

at the face

the shape of a heart

February 2019

bạn thích xem tôi

gỡ hoa trên tóc

chạy vòng quanh eo tôi

buổi sáng tôi xù lông nhím

đêm, tôi làm con nai bốn sừng

nhảy

những bước chân nấp sau một cái cây ánh sáng

bằng cách đó tôi dễ dàng

khi phải cởi hay thay quần áo

mái tóc của tôi

bạn biết

khi gỡ ra những bông hoa

như bạn vẫn gỡ

từng người một

+++

trở lại

với tôi

ôm tôi vào lòng

vuốt lại mái tóc cho tôi

cứng

như sừng trâu

ngón tay bạn

mở

dải lụa

da thơm

da thơm

sẽ bao bọc bạn

như hoa hồng

nuốt

ngòi của con ong

+++

cái nhìn của bạn

nơi bông hoa đỏ

ngực áo của tôi

vòng eo của tôi

hông rộng của tôi

bạn di chuyển đôi chân tôi

vì vậy

bạn chỉ nhìn vào một thứ

vì nó có

khuôn mặt hình trái tim


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: