âm hộ – abode

Nếu Âm Hộ là Nhà
Em là Chủ Nhà
Con là Người Nhà
Vậy Dương Vật là gì?
Anh là ai?

Dễ mà:

Dương Vật là chìa khóa
Anh là Trái Tim của em.

NB.

Dịch từ Âm Hộ thôi mà tôi muốn điên luôn. Bài thơ của anh Lê Vĩnh Tài tôi đã dịch hơn ba năm, lần đầu tiên tôi dịch ra là VULVA, tôi thấy ngộ ngộ không vừu lòng, nhưng Google translate thì chắc phải đúng một phần nào. Vulva dịch đúng nghĩa chỉ là cửa mình. Tôi đã đổi qua từ VAGINA, từ này khoa học hơn, nhưng tôi tin trực giác của tôi hơn. Tôi đọc tiếp, đọc qua từ Hindu YONI có ý nghĩa song song với ÂM HỘ hơn, nhưng tôi vẫn chưa vui. Mấy bữa nay dịch bài editoral cùa Thanh Huyền làm tôi ngâm nghĩ thêm. Yoni là SOURCE, là WOMB, là ORIGIN, là HOME, là ABODE. Ngán là phải đi lục lại những bài thơ đã dịch để edit lại. Chuyện nhỏ, dược sĩ đã edit lại cả một cái blog.

Tôi khoe hay tự động viên mình? Cả hai nhé.

Thanh Huyền, you have now become a companion on my journey into your world. Thank you. ❤Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: