Coffee

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Coffee in Ban Me Thuot by Trần Băng Khuê

Coffee

Coffee coffee

Drops and droplets

The bitter darkness of this life

An insatiable fragrant

Coffee coffee

the sole person at the one cafe

listening to the birds 

listening to their loneliness

Morning coffees

The April rain

The thousand teardrops

Into my cup falling.

.

.

Saigon cafe

Saigon in the new year in the old cafe

The heart in waiting, in youthful earnest for an old friend

Through the nonsensical chatter their query

How far is it to the old district?

The cost of living a long long list

Time and again never getting easier

Two hundred kilometres is long or short

To see if the heart is thus youthful or not.

_____

Cà Phê

Cà phê cà phê

Giọt rơi giọt rơi

Đen đời đắng chát

Hương thơm đê mê

Cà phê cà phê

Một mình một quán

Nghe con chim hót

Nghe mình cô đơn

Cà phê buổi sáng

Tháng tư mưa rơi

Như ngàn giọt lệ

Rót vào ly tôi.

.

.

Cà phê ở Sài Gòn

Sài Gòn năm mới ngồi quán cũ

Lòng như thơ trẻ, đợi bạn già

Tào lao chuyện phiếm nghe bạn hỏi

Đường về cố quận bấy nhiêu xa?

Cơm áo gạo tiền dài tít tắp

Năm tháng xem chừng chẳng nhẩn nha

Hai trăm cây số dài hay ngắn

Phải coi lòng muốn trẻ hay già.

____

January 2021


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: