Ngộ ơi

Ngộ ơi,
đời ta đã đạt được những gì vĩ đại chưa
mà dám nhận tình yêu em

Những con đường mòn chân
chưa có em

Cần nuối tiếc gì những làn sóng đen
đã bạc từ bao giờFunny
have I achieved anything great in my life
to dare accept your love

The worn paths
you’ve not start
(September 2021)


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: