Ông xã ơi

Hai mươi mốt năm rồi ơ?
Đi qua thoáng lại như mơ hôm nào;
Tôi mới sinh viên ra trường,
Ông mang bộ vét ra đường một trăm.

Thương miếng Mars bar bữa trưa,
Bánh mì ướt nhẹp tôi đưa thăm chàng;
Ngày ấy ông như cây tăm,
Áo rộng đong đưa chỉ chăm đi làm.

Rước tôi về ở hai phòng,
Tối về ông học tôi mong một mình;
Đêm khuya chỉ dán làm quen,
Xin anh nghỉ việc học nên lớp ngày.

Những kỷ niệm tháng ngày đầu,
Chỉ ông với tôi năm lâu mộc mạc;
Cặp đôi đũa nhựa dựa vai
Bát cơm rau muống chỉ hai chúng mình.

ttt (FEb 11,2016)

Twenty One


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: