WITH Kafka

A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

WITH Kafka

CÙNG Kafka

his case concludes
at a fortress of freedom
the pain he had to endure
turns into the kisses of immortality
we conclude our life
as a faulty version
in an afternoon as still as the lotus state of the wind

so in the tomorrow to come
in the thousandth sloppy version of ourselves
will we find ourselves
like the last verse of a hymn?

March 2023

gã đã kết thúc vụ án
tại một lâu đài xiềng xích tự do
nỗi đớn đau gã hằng cam chịu
hóa thân thành những nụ hôn bất tử
ta kết thúc đời ta
như một phiên bản lỗi
giữa buổi chiều lịm tắt cơn tọa thiền của gió

và mai kia
trong muôn ngàn bản sao loang lổ
người đời liệu có tìm thấy ta
như khúc thánh lễ sau cùng?

2017


Trương Đình Phượng, the poet and writer born in 1984, currently lives in Nghệ An, Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: