Knock on the Door

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Knock on the Door 

No matter, no matter what

The long-ago rocky sad slope

The dreams rushing came back without a knock

The mortal hand is never far away

The arriving mortal a mortal too sad to knock

listened to the resound of dreams 

dreams of someone actually knocking

with the echo of a ring on a rainy day

or there was never a door

just our dreams opening and shutting

in exhaustion knocking on delusions

returning to opening up green fresh fantasies

March 2019

_____

Gõ cửa

Dù thế nào, dù thế nào đi nữa

Con dốc xưa đá sỏi biết buồn

Cơn mơ đến vội vàng không kịp gõ

Bàn tay người nghe vắng xa hơn

Một người đến một người buồn không gõ

chỉ lắng nghe tiếng vọng mơ hồ

Mơ hồ lắm hình như ai đã gõ

Bằng tiếng vang của chiếc nhẫn ngày mưa

Hay cánh cửa hình như không hề có

Chỉ giấc mơ ta khép mở giữa đời

Mệt mỏi lắm thì gõ vào mơ mộng

Chiêm bao về mở cửa mát mê tơi


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: