Shun

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

S h u n

____

last night a stranger

crept into my dreams

.

stood in front of a house the year I was ten

like a tree, silent

.

stood in front of a field, where there’s a grave of a man

the green grass of twenty years ago

.

in the dark eyes deep as the forest

shaking in bouts of fever

.

he cried

the tears

.

fell on my cheeks

as I wake.

.

(January 2020)

L ư u Đ à y

——-

đêm qua một kẻ lạ mặt

đã lẻn vào giấc ngủ của tôi

.

đứng trước căn nhà năm tôi mười tuổi

như một cái cây im lặng

.

đứng trước cánh đồng, nơi nấm mộ một người đàn ông

cỏ xanh từ hai mươi năm trước

.

trong đôi mắt thẳm sâu như cánh rừng

run lên từng cơn sốt

.

và hắn khóc

và nước mắt

.

chảy trên má của tôi

khi tôi tỉnh dậy.

___

Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.


Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: