ta mang trái tim người với ta(ta mang nó

A poem by E. E. Cummings
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

ta mang trái tim người với ta(ta mang nó
trong tim ta)ta không bao giờ thiếu nó(đâu đó
ta đi người đi,thân mến ạ;và bất cứ điều gì thực hiện
ta làm là vì người,yêu dấu ơi)
ta sợ
không có số phận(vì người là số phận của ta,ngọt ngào)ta không muốn
thế giới nào(vì những gì đẹp của người là thế giới của ta, người là sự thật)
và chính là ý nghĩa của mặt trăng
và luôn luôn lời hát của mặt trời

đây là bí mật thẳm sâu không ai biết
(đây là gốc của gốc và nụ của nụ
và bầu trời của bầu trời của sự sống; mãi lớn
cao hơn là mong muốn của linh hồn hay những gì tâm trí có thể che giấu)
và đây là kỳ quan khiến các ngôi sao xa nhau

ta mang trái tim người(ta mang trái tim người trong tim ta)

_____
2016

i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go,my dear;and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate(for you are my fate,my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world,my true)
and it’s you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life;which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)


Edward Estlin Cummings (October 14, 1894 – September 3, 1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: