Dining room still life after some shuffling

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

DINING ROOM STILL LIFE AFTER SOME SHUFFLING

.

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

.

The apple didn’t roll-off 

Still drew a soft brown-red hue

.

Not a crack on the bowl

Lucent

.

The teapot’s spout unchipped and the set of six whole

Gravitating on the tray

.

The ambient pure

Shadows of vague green foliage awash the white wall

.

“Art or Politic”

Draw whatever. 

.

April 2019

_____

TĨNH VẬT PHÒNG ĂN SAU XÔ XÁT

.

Bình hoa không đổ

Kính không vỡ

.

Quả táo chẳng lăn đi đâu 

Vẫn hắt một vầng đỏ nâu dịu dàng

.

Vành bát không chút mẻ

Sáng bóng

.

Ấm không sứt vòi chén nguyên sáu chiếc 

Xúm xít trong khay

.

Không khí trong vắt

Tường trắng bóng lá xanh mờ

.

Art or Politics

Vẽ gì chả được.

.

11/5/2016


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: