New Year’s Eve

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Harry-Hạo

New Year’s Eve

People pour into the street to buy food and drink

buy flashing lights

the house needs a new coat

like sleepless children for millions of years

before New Year’s Eve

No one sells laughter

the man returns home

to consume his own tongue

with shiny knife and fork

to welcome the new year

the clambering on the table

chronically we consume our tongue 

like addicts

we can’t get over our childhood…

_____

JANUARY 2022

—-

Tất niên

người ta đổ ra đường tìm mua mồi nhậu

mua đèn nhấp nháy

căn nhà cần áo mới

như những đứa trẻ mất ngủ đã triệu năm

trước giao thừa

Không có ai bán tiếng cười

gã đàn ông trở về

và ăn chiếc lưỡi của mình

bằng dao và nĩa sáng loáng

để đón chào năm mới

lanh canh trên bàn

chúng ta ăn chiếc lưỡi của mình

như những kẻ nghiện ngập kinh niên

không cai được tuổi thơ…

.

Thái Hạo

Tranh của Harry-Hạo


Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: