poetry is like the idea of nothing, a waste of time

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

poetry is like the idea of nothing, a waste of time

`

like the whiteness of a cloud

we stare at it and see nothing

`

we place the poem on the lawn

and saw straight away

the parity between wakefulness and dream

`

like the wandering darkness

the darkness in sweetness

the dark shall reach a point

of lucidity and confusion

`

sometimes

everything about

a poem 

seems as though

they are so, so we

won’t remember

`

just like you, dear

last night…

.

April 2019

_____

thơ, như một sự trống rỗng & vô ích
`
như màu trắng của đám mây
ta nhìn và không thấy gì ở đấy
`
ta thử đặt bài thơ nằm xuống cỏ
ngay lập tức cảm thấy
một sự cân bằng giữa thức và mơ
`
như bóng tối của lang thang
bóng tối của ngọt ngào
bóng tối cũng đến lúc
nhơ nhớ và quên quên
`
đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
là dường như
để
chúng ta không còn nhớ
`
như em
vừa mới tối qua…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: