A quiet word with the sea

A poem in Vietnamese by Vũ Ngọc Giao
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

night ,

the sun is fast asleep the way my love has been turned off

wishes nodding off

and , I left – without a word of goodbye

in the salty domain of the sea and the sound deep call (of the ocean)

bring back not the waves of longing

you are my love , like the highlands’ morning mist

hence , I could never reveal , how I feel (in this lifetime)

( though it may be words of love )

this love – I will, safeguard it alone

( the way I’ve safeguard the sadness of my childhood )

with not a word of regret

night ,

night unrelenting in love

night sighing along with my hands

not once with regret

( the way ) I have not once held your hand

June 2022

_

NHỦ THẦM VỚI BIỂN 

đêm ,

mặt trời ngủ yên như tình yêu anh tắt

những nguyện ước gục đầu

và , anh lại ra đi – không lời từ giã

vùng biển mặn và tiếng nói ( đại dương ) sâu thẳm

xin đừng khơi lại thương nhớ 

em , như mù sương buổi sáng cao nguyên

nên , anh cũng trọn đời không bày tỏ

( dù là tiếng yêu em )

tình yêu này – anh , một mình gìn giữ

( như đã gìn giữ những mùa đau buồn của tuổi nhỏ )

mà , không lời thầm nuối

đêm ,

đêm thương nhớ khôn nguôi

anh thở dài cùng hai bàn tay

chưa bao giờ hối tiếc

( cũng như ) chưa một lần nắm lấy tay em


Vũ Ngọc Giao, the Vietnamese musician and poet born 1951, My Tho. A former student Petrus Ký Sài Gòn (1961 – 1968), an alumnus of the Faculty of Philosophy, the University of Literature Saigon (1968 – 1970), he is the founder of Phu Nhuan Guitar Club, Saigon. His poetry is published on many literary websites. A few familiar songs: Looking back at my life, The man with sad eyes (a poem by Đỗ Trung Quân), His return on a rainy night, The July rain…

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: