a rather mad affair

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Nha Trang Beach, Vietnam

A RATHER MAD AFFAIR

`

The wind wavered in the dead air

The demur rain passed away

The winter staggered

The sadness pooled

`

The alcohol stuck, choked up

The brew stagnant, flat

Cigarette smoke suspended, dead

The nibbles stale

`

This odd sadness!

This dull life 

The road ahead splitting up into a million path

Hand in hand but a ravine apart

`

You wavered like the mist

Rendered lack lustred our dreams

A ravenous silent affair

Amid this consistent decimation

`

An affair hovering in a deadly storm

Tore apart a hundred-year old vow

An unwavering obstinate heart

Thumping away rhythmically hurts still.

`

December 2020

_____

TÌNH ĐIÊN ĐIÊN

`

Gió chừ đang chết ngắt

Mưa chừ đã qua đời

Mùa đông đi cà nhắc

Nỗi buồn chừ lơi bơi

`

Rượu chừ đang tắt thở

Bia chừ sắp tàn hơi

Thuốc chừ đang chết khói

Mồi chừ không ai xơi

`

Buồn chi mà buồn lạ!

Đời chi mà u mê

Một đường chia mấy ngả

Cầm tay mà sơn khê

`

Em chừ như mây khói

Giăng kín màu chiêm bao

Mối tình câm khát đói

Giữa muôn trùng hư hao

`

Tình chừ như bão lớn

Xé trăm năm nát nhàu

Trái tim chừ cà chớn

Đập hoài những nhịp đau.


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: