fatuously roaming

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

yes, waiting

is the colour of dying leaves

of old age

a trying afternoon upon dusk

a waiting void of hope

on the stars

caught on the hooks of fishermen on the moon

not unlike a spinning blade in the wind on a sunny day

fatuously roaming, or

much like

a thousand year old wine

ripe with the scent of

rootlessness and exiled!

.

(December 2021)

________________

đúng, sự chờ đợi

là sắc màu úa lá

của tuổi già

ráng chiều của một hoàng hôn

sự chờ đợi không có một hy vọng cho tôi có thể nhìn thấy

ở các vì sao

vướng lưỡi câu của các ngư phủ thằng cuội

cũng không như cánh quạt xoay trong nắng gió

để rong chơi phù phiếm, nhưng

có thể nói

như chai rượu nghìn tuổi

dậy men

tha hương và mất gốc!

.

Hứa Hiếu

12/2021


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: