in another life

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

in another life

.

you should come to terms with the night

you and the night

with each other acquainted

ignite a match

in a breath of smoke

embrace tightly 

the night.

.

you should come to terms with your dreams

sleep is never enough for one dream

wake up

pour yourself a cup of wine

pour into the night

pour into

the bottom of your soul.

.

you should come to terms with also love

West or East

a fraction of a second

time is but a thought

because you can always

impound in your heart

a fresh

flower.

.

then you wouldn’t care less about death

since had you not sat and drank with death

he

he had admitted

what he wants most

is to die.

.

hence live

you should live and love

we’ve all heard

the tale of a poor artist

a millionaire at night

but by morning he is a beggar

sure continue to be lonely

be alone forlorn a melancholy soul and so on

be sad be happy be crying

the accumulation of such grace

accept them

so you may no longer desire them

in a moment

in a day

in a month

in a year possibly

in another life.

.

December 2020

~~~~~

ở một đời sống khác 

.

bạn hãy thỏa hiệp với đêm

bạn và đêm

đã biết rành về nhau quá còn gì

hãy thắp lên một que diêm

thở một ngọn khói

cứ ôm đêm thật chặt

vào lòng.

.

bạn hãy thỏa hiệp với giấc mơ

giấc ngủ có bao giờ dài đủ cho một cơn mơ đâu

hãy thức dậy

rót một ly rượu

rót vào đêm

rót xuống

đáy hồn mình.

.

bạn hãy thỏa hiệp cả với tình yêu

phía tây hay phía đông

một sát na

thời gian chỉ là ý niệm

vì bạn luôn có thể

cắm trong lòng mình

một nhánh hoa

tươi mới.

.

và bạn cần đếch gì nữa cái chết

bạn đã từng ngồi uống rượu với thần chết rồi cơ mà

chính gã

chính gã đã tự thú nhận

thứ thèm nhất của hắn

chỉ là được chết.

.

nên bạn cứ sống

cứ yêu

chúng ta đã từng nghe về

sự tích của một gã họa sĩ nghèo

làm triệu phú về đêm

nhưng sáng mai ra gã thành người hành khất

thì bạn cứ cô đơn đi

hay cô quạnh cô độc cô hồn gì cũng được

cứ buồn cứ vui cứ khóc

những ân sủng này

hãy nhận lấy

để khỏi phải thèm nó

một lúc

một ngày

một tháng

một năm nào

ở một đời sống khác.


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: