the late train took me down South

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Đinh Trường Chinh

.

the late train took me down South

the windy summer days

the South . usual night of sadness.

sounds of dense raspy saxophone.

.

I’m around

walls draped in ancient moss

Johnny Mercer’s hometown

the poet he of Moon River

“two drifters, off to see the world

there’s such a lot of world to see”

.

I’m meandering the night

listened again to Moon River

Audrey Hepburn by the window

singing with her guitar

“oh, dream maker, you heart breaker

whenever you’re gone, I’m going your “(*)

.

the night before

this song I left behind

the South horizon a burnt congee,

and half the moon in the river

into an old envelope

with the last stamp

thrown it into the corner post box

and the address

.

to:

“my huckleberry friend

Moon River”(*) 

.

July 2019

_____

chuyến tàu khuya chở tôi về miền Nam

những ngày hè gió

miền Nam . đêm thường buồn.

khàn đục một giọng kèn.

.

tôi đi loanh quanh

những bức tường rêu cổ 

quê nhà của Johnny Mercer

thi sĩ viết lời ca Moon River

“two drifters, off to see the world

there’s such a lot of world to see”

.

tôi lang thang qua buổi tối 

nghe lại giòng sông trăng

Audrey Hepburn ngồi bên cửa sổ

ôm đàn guitar và hát

“oh, dream maker, you heart breaker

wherever you’re goin’, I’m goin’ your ”(*)

.

đêm qua

tôi đã bỏ bài hát ấy

bầu trời miền Nam màu cháo khét,

và cả nửa mặt trăng dưới lòng sông

vào một bì thư cũ

dán lên con tem duy nhất sót lại 

ném trong thùng thư ở góc đường 

và ghi địa chỉ 

.

to :

“my huckleberry friend

 moon river”(*)

.

– đtc

(*) verses from Moon River


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: