vì trước hết là cảm xúc

A poem by E. E. Cummings
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

người dịch: Nguyễn Xuân Thiêm(papa)

Cảm nghiệm ban đầu
Ai người lưu luyến,
Đi từ bản chất
Cho đến bao giờ,
Hôn em nồng nàn
Một thuở dại khờ.

Thế giới vào Xuân
Nhiệt huyết dâng trào,
Nụ hôn duyên kiếp.

Đừng than khóc nữa
Người yêu dấu ơi?
Nguyện ước muôn hoa
Cho đẹp ý đời.

Lý trí nghĩ suy,
Ánh mắt bờ mi
Ta là tất cả.

Nụ cười vòng tay,
Cuộc sống đâu là
Chỉ một bài ca.

Về cõi bình an
Mênh mang tình buồn
./.

since feeling is first
who pays any attention
to the syntax of things
will never wholly kiss you;

wholly to be a fool
while Spring is in the world

my blood approves,
and kisses are a better fate
than wisdom
lady i swear by all flowers. Don’t cry
– the best gesture of my brain is less than
your eyelids’ flutter which says

we are for each other; then
laugh, leaning back in my arms
for life’s not a paragraph

And death i think is no parenthesis

người dịch: Nguyễn Thị Phương Trâm

vì trước hết là cảm xúc
ai để ý
đến cú pháp của vật sự
sẽ không bao giờ hoàn toàn hôn em;

hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc
khi mùa xuân ngập tràn thế giới

máu của ta đã chấp thuận,
là nụ hôn là một định mệnh tốt hơn
hơn cả trí tuệ
nên nàng ạ ta thề trước những loài hoa. Đừng khóc
– cử chỉ tốt nhất của bộ não ta nhỏ hơn
mí mắt của em rung nói là

à chúng ta đã cho nhau; và sau đó
cười, ngả vào lòng ta
vì cuộc sống không phải là một đoạn văn

Và sự chết không phải là những dấu ngoặc


Edward Estlin Cummings (October 14, 1894 – September 3, 1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright. 

Nguyễn Xuân Thiêm, my father was born in Ninh Binh, Vietnam, he is a great humanitarian, husband, father, and grandfather.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: