Tôi ước là tôi viết được theo cách tôi nghĩ

A poem by Benedict Smith
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Tôi ước là tôi viết được theo cách tôi nghĩ

Một cách ám ảnh

Luôn luôn hoài hoài 

Với những cơn đói khát khủng khiếp

Tôi muốn viết đến mức nghẹt thở

Đến mức sụt não thần kinh

Những con chữ xoắn quay bắn ra những xúc tu tụt tuôn vào hư vô vực thẳm

Và tôi sẽ viết về bạn

nhiều hơn

những gì tôi không nên 

.

August 2020

___

I wish I wrote the way I thought

Obsessively

Incessantly

With maddening hunger

I’d write to the point of suffocation

I’d write myself into nervous breakdowns

Manuscripts spiralling out like tentacles into abysmal nothing

And I’d write about you

a lot more

than I should

.

Benedict Smith, born February 20, 1993, a poet and science fiction writer


Benedict Smith, born February 20, 1993, a poet and science fiction writer

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: