The poet does nothing

A poem by Cố Thành
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE POET DOES NOTHING

(Gu Cheng Poetry)

*

The job is nothing, it is but a takeaway container

The poet does nothing,

Does not need the small knife

To cut a slice at a time each month

From a generous loaf of bread,

Yet, strange enough continued to live,

Continued to write ceaselessly happily.

*

People say to him

Why would anyone write so much

Too much, it will end up like sludge.

The poet’s reply thus

It is sludge

But with sludge, the flowers will bud.

*

The poet continued to write incessantly

The poet does nothing,

Does not use the small knife

Nothing but an empty takeaway container.

*

March 2020

_____

NHÀ THƠ, CHẲNG LÀM VIỆC GÌ

(thơ Cố Thành poetry)

*

Việc làm, chẳng phải việc làm, chỉ là hộp đựng thức ăn

Nhà thơ, chẳng làm việc gì,

Chẳng có lấy một con dao nhỏ

Để mỗi tháng cắt một khoanh mỏng

Từ cái bánh mì dân dã thật to,

Thế mà, thật lạ lùng, vẫn cứ sống,

Vẫn viết lách không ngừng, vẫn hạnh phúc.

*

Bao nhiêu người bảo anh ta

Đừng viết nhiều như thế

Nhiều quá, sẽ hoá thành bùn cả thôi.

Nhà thơ trả lời

Thì đúng là bùn đấy

Nhưng bùn sẽ khiến cho hoa đâm chồi.

*

Nhà thơ, vẫn cứ viết liên hồi

Nhà thơ, chẳng làm việc gì cả,

Chẳng có lấy một con dao nhỏ

Chỉ là hộp đựng thức ăn rỗng không.

Cố Thành, Gu Cheng, the modern poet, essayist, and novelist born in 1956 in Beijing, China, died in 1993 in Auckland, New Zealand. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: